Procedura de admitere

1. Prezentarea unității de învățământ. Întâlnire părinți cu direcțiunea școlii

2. Stabilirea prin secretariat a întâlnirii cu psihologul școlii pentru completarea fișei de cunoaștere copil-familie. La întâlnirea cu psihologul se va aduce fişa psihopedagogică a elevului completată de psihologul școlii de la care pleacă elevul.

3. Testarea copilului la limba română și matematică (doar pentru gimnaziu)

4. Comunicarea rezultatelor testărilor ( telefonic)

5. Interviul cu directorul adjunct ( doar pentru gimnaziu)

6. Decizia înscrierii elevului aparține managerului

7. Completarea cererii de transfer de către părinte , cerere ce va fi semnată și ștampilată atât de directorul unității primitoare cît și de directorul unității de la care pleacă elevul

8. Completarea formularului de înscriere de către părinte  (vor fi aduse actele necesare înscrierii care se regăsesc pe prima pagină a formularului)

9. Completarea datelelor elevului nou în programul EduCare de către secretarul școlii

10. Întocmirea contractului educațional (la contabilitate)

11. Înregistrarea elevului nou în registrul matricol (secretară) și în catalogul clasei (învățător/diriginte)

 

NOTĂ:

Se pot face înscrieri pe tot parcursul anului școlar, în limita locurilor disponibile.

Descarcă formularul aici