Viziune si Misiune

VIZIUNE:

    „Ţine minte că acele lucruri minunate pe care le înveţi la şcoală rezultă din munca multor generaţii. Toată această moştenire ţi se dă pentru a o primi, onora şi pentru ca să adaugi la ea şi, într-o zi, s-o predai, cu respect şi credinţă, copiilor tăi.”

 (Albert Einstein)

 Școala Spectrum Constanţa îşi propune, prin responsabilizare, profesionalism, performanţă maximă, obiectivitate şi corectitudine, să ofere copiilor un act educaţional accesibil, coerent, atractiv, incluziv şi relevant, bazat pe respect și armonie, orientat, în special, spre carieră şi inovaţie, realizând o comunicare permanentă și transparentă cu partenerii educaţionali şi sociali.  

 Este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate. Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecarui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.

MISIUNE:

 Armonia dintre tradiţia unui învăţămant românesc performant şi valorile culturii europene pentru pregătirea unor generaţii competitive.

 Şcoala noastră are misiunea de a asigura tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metode noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, prin valorificarea tradiţiilor locale, în raport cu nevoile comunitare, scopul nostru fiind formarea elevilor ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se integreze   pe   piaţa   muncii   şi   într-o   societate   dinamică   de   tip    european.