– Proiectul de parteneriat realizat pentru asigurarea continuităţii procesului de instruire şi educaţie de la grădiniţă la şcoală prin familiarizarea preşcolarilor cu sala de clasă, cu ambientul, cu învăţătoarea în scopul integrării lor cu succes în viaţa de şcolar.