Menu Close

Project Based Learning

Pornind de la convingerea că fiecare copil are un potenţial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit și activat,  conducerea școlii noastre a hotărât ca fiecare elev să realizeze un proiect la alegere la una dintre cele nouă discipline studiate, după formatul precizat mai jos.

Scopul acestor activități este de a stimula motivația elevilor, de a contribui la dezvoltarea personalității și încrederii de sine, autoeducarea și dezvoltarea aptitudinilor legate de cercetare.

Regulamentul PBL poate fi descarcat mai jos in format PDF

Download Regulamentul PBL