Excursii Educaționale

Sub îndrumarea cadrelor didactice ale şcolii,elevii efectuează excursii tematice şi îşi petrec o parte a timpului liber, învâtând lucruri noi sau consolidând noţiunile dobândite la orele de curs. În urma acestor activităţi extraşcolare, se consolidează relaţia profesor-elev, iar elevii învaţă să socializeze, să lucreze în echipă, să aibă empatie faţă de ceilalţi şi să împartă frumuseţea lumii cu toţi cei din jur.

Tabără Potigrafu

Excursie la Londra 

NASA Space Camp

Tabără Ski