Educatie pentru Caracter

CE ESTE “CHARACTER EDUCATION”?

Un program care se bazează pe 11 principii ce servesc drept ghid pentru a cultiva filozofia caracterului în școală. Caracterul este descris ca fiind capacitatea însușirii unui set de valori, aptitudini, abilități și comportamente care susțin dezvoltarea tinerilor pentru a contribui la succesul lor în școală și în afara ei. “Character education” include dar nu se limitează la concepte precum: inteligența socio-emoțională, gândirea critică, deprinderea aptitudinilor fundamentale, judecata morală și etică

 

CARE SUNT VALORILE EDUCAȚIEI CARACTERULUI ȘCOLII NOASTRE

Programul nostru de educare a caracterului este construit în jurul a șapte  trăsături de caracter alese de toate părțile interesate. Examinăm în mod regulat aceste trăsături de caracter și aceste trăsături ghidează luarea deciziilor și activitățile elevilor.

        Cele şapte trăsături de caracter sunt: