Ca în fiecare an, la școala Spectrum a avut loc concursul Dansul Steluțelor, la care au participat 12 grădinițe din sistemul de stat și privat, care au prezentat 18 dansuri moderne și populare, adecvate vârstei copiilor preșcolari.
      Devenit tradițional, acest concurs a atras numeroși spectatori care s-au bucurat de frumusețea costumelor, de ritmul vioi și muzicalitatea dansurilor prezentate, impresionași de vivacitatea, energia ți bucuria celor mici care au dat dovadă de talent și spirit de competiție.
În juriu au participat doamnele profesor Nicolae Irinela și Anghelescu Mihaela, inspectori școlari pentru ciclul preșcolar și primar, care au felicitat grădinițele participante, dar și școala organizatoare.