Curriculum Gimnaziala

Programul educațional cu predare în limba română respectă curriculum-ul național și este completat de ore de studiu efectuate în școală sub îndrumarea cadrelor didactice, studiul intensiv al limbii engleze, precum și oferirea instrumentelor necesare pentru o bună dezvoltare personală și emoțională a elevilor săi.

 

În școală, predarea este centrată pe metoda cercetării. Astfel, elevii școlii devin subiecţi activi ai propriei lor formări prin: PBL (Project Based Learning)

 • Cercetare
 • Provocare
 • Întrebări
 • Identificarea soluţiilor
 • Abordarea mai multor perspective
 • Înregistrarea datelor
 • Proiectarea activităţilor

 

Aplicarea şi integrarea acestei metode în procesul de predare-învăţare-evaluare formează gândirea critică, capacitatea de analiză şi sinteză, capacitatea de înţelegere, acţionare și  comunicare. Pentru mai multe informații despre PBL click aici

 

Programul educaţional asigură dezvoltarea trăsăturilor şi atitudinilor necesare unei dezvoltări armonioase, echilibrate, specifice copiilor din întreaga lume:

  • Cercetător
  • Comunicativ
  • Gânditor
  • Îndrăzneţ
  • Informat
  • Principial
  • Sensibil, atent
  • Deschis către lucruri noi
  • Echilibrat
  • Auto-analitic

Manualele:

Școală achiziționeaza manualele de la edituri și elevii le vor primi în prima zi de școală