Character Education

 

Ce este “Character Education”?

    Educația în materie de caracter este un domeniu din educația morală care se concentrează pe

dezvoltarea trăsăturilor și calităților personale care îi fac pe elevi să devină cetățeni responsabili,

onesti și empatici.

Această educație promovează valori precum respectul, empatia, stima de sine, perseverența, excelența, comunicarea  și toleranța, având

ca obiectiv formarea unor indivizi care să contribuie pozitiv la societate.

Trăsăturile caracterului

Misiunea proiectului este aceea de a inspira fiecare elev să devină o persoană de caracter.

Dezvoltarea caracterului se bazează pe cultivarea continuă a acelor trăsături de caracter și valori care le permit elevilor să evolueze la școală, în relațiile cu cei din jur, la locul de muncă, dar și ca cetățeni. 

Caracteristicile și punctele forte ale celor patru arii comune de dezvoltare ale caracterului în viziunea character.org

Valorile pe care școala noastră le promovează în prezent:

 • Onestitatea
 • Toleranța
 • Compasiunea
 • Responsabilitatea
 • Auto-disciplina
 • Idea de a fi un cetățean implicat 
 • Gândirea critică
 • Respectul pentru valorile universale
 • Diversitatea

Rolul și responsabilitățile celor care dezvoltă caracterul

 • Educarea elevilor spre a înțelege, a prețui și a aplica acele trăsături ale comportamentului specifice unui cetățean implicat
 • Dezvoltarea abilităților necesare de a se integra si de a contribui la societate
 • Susținerea dezvoltării sociale și emoționale (intelligența emoțională) a tinerilor prin îndrumarea acestora de a se întelege pe ei înșiși, de a-și conștientiza punctele forte
 •  și de a-si îmbunătăți punctele slabe
 • Fundamentarea unui ghid moral despre cum să interacționeze cu oamenii si cum să le înțeleagă comportamentul

Oportunități pentru dezvoltarea caracterlui

 • În timpul orelor (în cadrul procesului de predare-învățare)
 • Activități școlare
 • Consilii (profesori, elevi)
 • Ședințe ale personalului adminstrativ
 • Activități extra-curriculare (cluburi, competiții, activități recreaționale, excursii și tabere, evenimente etc)
 • Asociația părinților și întâlnirile cu părinții

Plan de acțiune

 • Character Education privește întreaga instituție a școlii și comunitatea sa.
 • Un sondaj în cadrul școlii ne va ajuta să stabilim valorile noastre proprii.
 • Echipa nucleu ,,character education core team’’, va organiza, va supraveghea procesul si va face sugestii pentru profesori, personal, elevi si parinti.
 • Echipa  va fi constituită, pentru început, din câțiva profesori, cărora li se vor alătura pe parcurs reprezentanți ai personalului adminstrativ, ai elevilor și ai părinților.
 • Toți cei implicați vor contribui la stabilirea și atingerea obiectivelor în calitate de character school.

Procesul de implementare